Skip to main content
 • Fafo-rapport 145
 • Elisabeth Melander Stene

Funksjonshemmede i norsk EF-tilpasning

 • Fafo-rapport 145
 

I denne rapporten drøftes enkelte konsekvenser for funksjonshemmede av norsk EF-tilpasning. Rapporten setter søkelys på følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan finansieringen av den norske velferdsstaten bli påvirket?
 • Vil et deregulert forsikringsmarked gi funksjonshemmede bedre muligheter for økonomisk sikring?
 • Gir reglene om fri bevegelse av personer funksjonshemmede en reell mulighet til mobilitet?
 • Utvikles det felleseuropeiske standarder av spesiell betydning for funksjonshemmede?

Rapporten behandler også funksjonshemmedes mulighet til å øve innflytelse i EØS- og EF-systemet.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund, med midler fra NORAS.

 • Publisert: 14. januar 1993
 • Ordrenr. 145
 • ISBN
  ISBN 82-7422-099-4