Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fortsatt farlig å kysse?
Kunnskap om og holdninger til hiv

Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2008:21

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

I denne første rapporten fra et levekårsprosjekt blant hivpositive i Norge presenterer vi resultater fra en holdningsundersøkelse og en kunnskapsoversikt. Rapporten viser at:
• Folk nærer en betydelig skepsis til hivpositive i arbeidslivet og er villige til å akseptere relativt store innskrenkninger i deres muligheter til å ta egne valg.
• Ni av ti mener det er greit at hivpositive har foreldreansvar, mens én av tre ikke ville latt en hivpositiv passe egne barn.
• Den medisinske utviklingen gjør at færre hivpositive er syke, og færre er døende. Samtidig skaper muligheten til å leve lengre med hiv nye dilemmaer og problemstillinger.
• Mange hivpositive har problemer med å være åpne om diagnosen.
I sluttrapporten fra prosjektet vil vi presentere resultater fra en bredt anlagt undersøkelse av hivpositives levekår i Norge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med HivNorge.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20063