Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne

Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2015:27

Nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall, Livslang læring

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri, Jon Rogstad

Universell tilgang til utdanning er et sentralt prinsipp i den norske rettsstaten. På tross av bred enighet om at utdanning er avgjørende for å klare seg i dagens arbeidsliv og en gradvis utvidelse av retten til utdan­ning, er det noen grupper som faller gjennom i dagens system. Denne rapporten omhandler grupper som ønsker å ta videregående i voksen alder, men som av ulike grunner ikke har en rett til det. Personer som faller mellom ungdoms- og voksenretten, og personer med videregående utdanning fra hjemlandet, står uten en individuell rett til videregående opplæring. Likevel har fylkeskommunen plikt til å ha et tilbud også til voksne uten rett. Vi undersøker hvordan fylkeskommunen håndterer gruppene som har et ønske om, men ingen rett til videregående opplæring.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20432

219,00 kr