Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Hjelp til rett?
En evaluering av ordningen med fri rettshjelp

Heidi Gautun

Fafo-rapport 219

Nettutgave

Den offentlige rettshjelpen som er regulert gjennom lov om fri rettshjelp har nå virket i 16 år. Rettshjelpordningen har gjentatte ganger blitt utsatt for kritikk både fra advokater, forskere og politikere. Advokatforeningen har derfor tatt initativ til å få evaluert ordningen. Hensikten med evalueringen er å undersøke hvordan rettshjelpordningen fungerer i dag, samt beskrive hvordan denne har utviklet seg i de årene loven har virket.

Rettshjelpsloven har blitt endret flere ganger i løpet av disse 16 årene. Endringer i loven har ført til innskrenkninger i hvem som har tilgang til offentlig rettshjelp. Komparative studier viser også at den norske rettshjelpordningen er mindre omfattende enn rettshjelpordninger i andre nordiske land.

Det planlegges å innføre en generell merverdiavgift på tjenester i Norge, også på advokattjenester. Innføringen av merverdiavgift kan fordyre avdokattjenestene hvis ikke advokatene senker salæret eller staten kompenserer for økte utgifter. I en undersøkelse av Advokatforeningens medlemmer gir advokatene uttrykk for flere svakheter ved rettshjelpordningen. En undersøkelse i befolkningen viser at folk flest har hørt om ordningen, men at de har lite kunnskap om den, og dermed få forutsetninger for å vurdere den.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 219