Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2017:03

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Tidligpensjonering i kommunal sektor

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2015. Analysene bygger på et omfattende registerdatamateriale fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjonerings-mønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Vedlegg: Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20611