Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Satsingen på arbeid og kvalifisering
Evaluering av Handlingsprogram Oslo indre øst

Monica Lund

Fafo-rapport 524

Nettutgave

På midten av nittitallet gikk stat og kommune sammen om en tiårig satsing for å bedre levekårene for befolkningen i bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo gjennom Handlingsprogram Oslo indre øst. Programmet har hatt fem hovedsatsingsområder; bolig, nærmiljø, skole, helse og arbeid/ kvalifisering. Fra 1997 til i dag har det gjennom programmet blitt bevilget penger til små og store tiltak i de tre bydelene. I denne rapporten ser vi nærmere på de tiltak som er gjennomført under satsingsområdet arbeid og kvalifisering. Har satsingen ført til fremveksten av fruktbare arbeidsmetoder som vil leve videre også etter programmets avslutning? Hvilke tiltak vil videreføres etter perioden, og i hvilken form? Har satsingen ført til levekårsforbedringer for befolkningen i de tre bydelene?

Utgitt: 2006 Id-nr.: 524