Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Teknologisk utvikling og samfunnsendring
Eksempler fra oljehistorien og bankhistorien

Sveinung Skule og Tori Grytli

Fafo-rapport 217

Nettutgave

Denne rapporten belyser hvordan teknologisk utvikling og samfunnsendringer er flettet inn i hverandre og danner sammensatte teknologiske utviklingsforløp. Utviklingen av to slike forløp over en tredveårsperiode blir fyldig beskrevet og kommentert:

  • Teknologioverføring og teknologisk utvikling i norsk oljeindustri offshore fra den første leteboringen i Nordsjøen og fram til i dag
  • Framveksten av elektronisk betalingsformidling, fra innføring av lønnskonto på 60-tallet fram til PC-bank og betaling på internett

Rapporten belyser hva som er drivkreftene bak den teknologiske utviklingen, hvilken type aktører som bidrar til å forme teknologien, hvilke interesser disse aktørene har, og hvilken innflytelse de har på utviklingen. Endringer i sysselsetting, arbeidsmiljø, konkurranseevne og forbrukernytte i kjølvannet av teknologiutviklingen diskuteres. Med utgangspunkt i disse erfaringene drøftes noen ulike innfallsvinkler til tilrettelegging, påvirkning og styring av teknologiske utviklingsforløp, med spesielt fokus på myndighetenes og fagbevegelsens rolle.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 217