Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon
En gjennomgang av sentrale utviklingstrekk

Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe

Fafo-rapport 492

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Utviklingen av offentlig tjenestepensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Arbeidsgivere og arbeidstakere vil stå overfor store endringer i rammebetingelsene for tjenestepensjonsordningene i et 10–15-årsperspektiv, blant annet som følge av endringer i folketrygden og innføring av nytt regelverk for livsforsikring og pensjonskasser.

Sentrale rammevilkår som vil påvirke handlingsrommet når det gjelder tjenestepensjon og førtidspensjon, er endringer i innføring av: ny folketrygd, reguleringen av livsforsikring og pensjonskasser, skattemessige forhold og deling av innskudd, andre avtalemessige forhold – som AFP og frys av tjenestepensjonsordninger, obligatorisk tjenestepensjon og andre lover og avtaler som er ment å regulere ansattes pensjonsrettigheter.

Vi drøfter hva som kan bli mulige utviklingsbaner for framtidige pensjonsløsninger i NAVO-området. Rapporten består av fem hoveddeler:

• Beskrivelse av dagens ordninger for de offentlige tjenestepensjonsordningene
• Utvikling i viktige rammevilkår som følge av endringer i lov- og avtaleverk
• Endringer i pensjonsrelaterte omgivelser
• Pensjon i et europeisk perspektiv
• Drøfting av mulige framtidige modeller for tjenestepensjoner og førtidspensjon i offentlig sektor

Utgitt: 2005 Id-nr.: 492

Sammendrag