Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kompetansekrav i norsk landbruk
Behov, innhold og organisering

Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen

Fafo-rapport 463

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Formålet med denne rapporten er å etablere et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om hvorvidt det skal innføres et kompetansekrav for primærprodusenter i landbruket. De viktigste problemstillingene i utredningen er om et slikt krav skal innføres, hva det i så fall skal inneholde, hvem det bør omfatte og hvordan opplæring og godkjenning bør organiseres. Rapporten drøfter også ulike modeller for omfanget og innretningen av et mulig kompetansekrav, og hvilke virkemidler som eventuelt bør tas i bruk for å innføre et slikt krav.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 463