Fafo-rapporter

Rapportsøk

Konkurranseutsetting og pensjon
En kvalitativ undersøkelse av pensjonsforholdene blant private bedrifter i tre utvalgte bransjer

Axel W. Pedersen

Fafo-rapport 338

Last ned nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Denne rapporten er utarbeidet som ledd i et forprosjekt som Fafo har gjennomført på oppdrag fra KLP forsikring. Datainnsamlingen ble i all hovedsak gjennomført i perioden fra desember 1999 til januar 2000. Beskrivelsen av institusjonelle forhold og av rammebetingelsene for tjenestepensjon i henholdsvis offentlig og privat sektor refererer til situasjonen våren 2000.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 338