Skip to main content
  • Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland

Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen

Undersøkelse blant ansatte i Bergen kommune

  • Fafo-rapport 2010:33
  • Fafo-rapport 2010:33
Denne rapporten presenterer funn fra en studie av hvordan det er å være lesbisk, homofil eller bifil arbeidstaker i Bergen kommune. Rapporten viser et positivt bilde av arbeidsmiljøet. Lesbiske, homofile og bifile som jobber i Bergen kommune er åpne, men det er en gruppe som fortsatt har en begrenset åpenhet. Selv om både ledelse og arbeidsmiljø beskrives positivt, er det om lag en fjerdedel av lesbiske, homofile og bifile som ikke svarer at de i stor grad blir behandlet med respekt. Det ser ut til å være noen enkeltpersoner som har fordommer mot lesbiske, homofile og bifile. Det er dessuten en tendens til at heterofile oppfatter homofiles liv som mer preget av seksualitet enn deres eget. Det er med andre ord behov for en bevisst personalpolitikk som kan skape rom for åpenhet på arbeidsplassen. Prosjektet er utført av Fafo på oppdrag fra Bergen kommune og delfinansiert av KS Program for storbyrettet forskning.
  • Publisert: 1. mars 2010
  • Ordrenr. 20177