Fafo-rapporter

Rapportsøk

Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner

Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby

Fafo-rapport 2013:02

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet, Levekår og fattigdom

Prosjekt: Stovner og fremtiden

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Olav Elgvin

De siste to tiårene har det skjedd store demografiske endringer på Stovner. Nye mennesker har flyttet til området, mange av dem med minoritetsbakgrunn, mens andre har flyttet ut. Hvordan er det å vokse opp og leve på Stovner? Finnes det steder hvor mennesker med ulik etnisk bakgrunn kan møtes, og i tilfelle, hvordan fungerer disse møteplassene? I rapporten settes det et særlig søkelys på kvinner og ungdom. Analysene viser at det finnes segregerende krefter, samtidig som det er et sterkt sosialt lim som bidrar til å holde lokalsamfunnet sammen. Mange trives også svært godt på Stovner, mens andre gir uttrykk for at de er bekymret for utviklingen. En utbredt opplevelse er likevel at Stovner har et ufortjent dårlig rykte.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20292