Skip to main content
  • Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby

Rurbane møter

Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner

  • Fafo-rapport 2013:02
  • Fafo-rapport 2013:02

De siste to tiårene har det skjedd store demografiske endringer på Stovner. Nye mennesker har flyttet til området, mange av dem med minoritetsbakgrunn, mens andre har flyttet ut. Hvordan er det å vokse opp og leve på Stovner? Finnes det steder hvor mennesker med ulik etnisk bakgrunn kan møtes, og i tilfelle, hvordan fungerer disse møteplassene? I rapporten settes det et særlig søkelys på kvinner og ungdom. Analysene viser at det finnes segregerende krefter, samtidig som det er et sterkt sosialt lim som bidrar til å holde lokalsamfunnet sammen. Mange trives også svært godt på Stovner, mens andre gir uttrykk for at de er bekymret for utviklingen. En utbredt opplevelse er likevel at Stovner har et ufortjent dårlig rykte.

  • Publisert: 24. januar 2013
  • Ordrenr. 20292
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Oslo Kommune