Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Johan Røed Steen

Tillitsvalgt under pandemien

Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel 2020–2021

  • Fafo-rapport 2022:11
  • Fafo-rapport 2022:11

Koronapandemien forandret situasjonen på arbeidsplassene nærmest over natta. Åtte av ti arbeidstakere ble berørt på én aller annen måte. Permitteringer, smitteverntiltak, manglende kontakt med medlemmer og arbeidsgiver preget hverdagen til mange tillitsvalgte. I denne rapporten har vi samlet tillitsvalgtes erfaringer gjennom pandemien. De viser blant annet stor tillit til myndighetenes håndtering og godt samarbeid med arbeidsgivere under krisa. Samtidig frykter mange tillitsvalgte at ulikhetene vil øke som følge av pandemien.

  • Publisert: 28. april 2022
  • Ordrenr. 20813