Skip to main content
Mary Visher og Tove Midtsundstad

Utgang fra arbeidslivet

En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP

  • Fafo-rapport 154
  • Fafo-rapport 154

Denne rapporten ser på tidligpensjonering blant eldre arbeidstakere etter innføring av AFP-ordningen. Med utgangspunkt i tilgjengelige administrative data og en egen spørreundersøkelse blant eldre arbeidstakere, beskrives:

  • Faktisk bruk av tidligpensjons- og førtidspensjonsordninger, med vekt på forholdet mellom AFP og de andre ordningene.
  • Antatt framtidig etterspørsel etter ulike tidligpensjonsordninger, herunder virkningene av en reduksjon i nedre aldersgrense for AFP.
  • Hvem som tidligpensjoneres og hvem som velger fortsatt yrkesaktivitet, og hovedårsakene til at noen forlater arbeidslivet før ordinær pensjonsalder, mens andre velger å bli.
  • Publisert: 23. januar 1993
  • Ordrenr. 154

Fafo-forskere