Skip to main content
 • Fafo-rapport 154
 • Mary Visher og Tove Midtsundstad

Utgang fra arbeidslivet

En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP

 • Fafo-rapport 154
 

Denne rapporten ser på tidligpensjonering blant eldre arbeidstakere etter innføring av AFP-ordningen. Med utgangspunkt i tilgjengelige administrative data og en egen spørreundersøkelse blant eldre arbeidstakere, beskrives:

 • Faktisk bruk av tidligpensjons- og førtidspensjonsordninger, med vekt på forholdet mellom AFP og de andre ordningene.
 • Antatt framtidig etterspørsel etter ulike tidligpensjonsordninger, herunder virkningene av en reduksjon i nedre aldersgrense for AFP.
 • Hvem som tidligpensjoneres og hvem som velger fortsatt yrkesaktivitet, og hovedårsakene til at noen forlater arbeidslivet før ordinær pensjonsalder, mens andre velger å bli.
 • Publisert: 23. januar 1993
 • Ordrenr. 154
 • ISBN
  ISBN 82-7422-109-5

Fafo-forskere