Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vi har nå holdt hjulene i gang
Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet

Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik

Fafo-rapport 2020:16

Last ned nettutgave | English summary

Forskningstema: Integrering for nyankomne flyktninger, Integrering og kompetanse

Prosjekt: Hvordan løser kommunene opplæring for flyktninger under pandemien?

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Ragna Lillevik

I denne rapporten etableres en første oversikt over hvordan norske kommuner håndterte opplæringsansvaret for deltakere iintroduksjonsprogrammet, under de første 12 ukene av covid-19-pandemien i Norge. Ambisjonen har vært å gi et oversiktsbilde av hvordan nedstengningen traff kommunenes arbeid, og hvilke løsninger som ble etablert for å håndtere de utfordringene nedstengningen skapte.Hvordan løste kommunene denne oppgaven de første tolv ukene,mens nedstengningen var på sitt mest omfattende?

Hva slags oppfølging og opplæring fikk deltakerne? Hvordan var kvaliteten på tilbudet? Var kommunene rustet for en rask overgang til digitale løsninger? Og er det mulig å lære noe av de erfaringene som da ble gjort? Rapporten bygger på en surveyundersøkelse blant norske bosettingskommuner, og på kvalitative intervjuer med utvalgte kommuner.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20751