Skip to main content
  • Fafo-rapport 2016:32
  • Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Rapportserie om varsling og ytring

  • Fafo-rapport 2016:32
 

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

Temaet for denne rapporten er ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus (OUS). Vi har undersøkt hvordan leger og sykepleiere vurderer sine muligheter for å ytre seg både internt og eksternt, og vi har studert hva som skjer når de avdekker kritikkverdige forhold. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2016.

  • Publisert: 29. september 2016
  • Ordrenr. 20594
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0323-3ISSN 2387-6859

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Forbundene Industri Energi, FLT, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, sammen med Fritt Ord