Skip to main content
  • Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Intensjonsavtalen for sunnere kosthold

Sluttrapport 2016–2021

  • Fafo-rapport 2022:29
  • Fafo-rapport 2022:29

I desember 2016 signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Avtaleperioden varte fram til desember 2021. Ved utgangen av avtaleperioden i 2021 var det 97 aktører i matbransjen som hadde signert avtalen. Det overordnet målet med avtalen var redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen, og å øke inntaket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat.

Hensikten med samarbeidet har vært å gjøre det lettere for forbrukerne å ta sunnere valg, og øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Evalueringen Fafo har gjennomført viser at aktørene har definert befolkningshelse som ett av deres strategiske mål i en eller annen form, og intensjonsavtalen gir drahjelp og retning til dette arbeidet.

  • Publisert: 2. februar 2023
  • Ordrenr. 20833