Konferansepapere

Rapportsøk

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

2011 Forskningstema: Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?