Konferansepapere

Rapportsøk

The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future

Anne Britt Djuve og Jon Rogstad

1999 Forskningstema: Integreringstiltak for innvandrere

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve, Jon Rogstad

The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future