Skip to main content

Det er et forskningsetisk ansvar å bygge tillit til brukere og pasienter. Kronikk forskning.no

Kronikker og debatt |  forskning.no |  2022
2. juli 2020

Anne Kielland, Arne Backer Grønningsæter (2022). Det er et forskningsetisk ansvar å bygge tillit til brukere og pasienter. i forskning.no 23.04.2022