Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

«Du er en skam for samfunnet»

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

2016

Les kronikken

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Terje Olsen

«Du er en skam for samfunnet»