Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?

T. Midtsundstad

Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren) 3 Skattebetalerforeningen 2004

Forskningstema: Pensjon Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Pensjon - LO: andel med rett til AFP

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?