Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Finnes det fattige i Norge?

Tone Fløtten

Velferd 2 1999 Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Finnes det fattige i Norge?