Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Norsk fattigdomsgrense?

Tone Fløtten

1999 Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Norsk fattigdomsgrense?