Skip to main content
  • Mona Bråten og Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier

Likelønn i kommunesektoren

  • Fafo-notat 2000:02
  • Fafo-notat 2000:02

Fafo har på oppdrag fra Norsk Lærerlag gjennomført en undersøkelse om lønnsutvikling og likelønn i lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor. Undersøkelsen består av to delprosjekter som har resultert i to notater. Dette notatet tar for seg viktige endringer i forhandlingssystemet i KS-området på 1990-tallet. Hovedvekten er lagt på innføringen av lokale forhandlinger. Hvilke vilkår lokale forhandlinger gir for likelønnsutviklingen, blir særlig diskutert.

  • Publisert: 4. januar 2000
  • Ordrenr. 635