Skip to main content
  • Anders Brede Fyhn og Espen Dahl

Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår

  • Fafo-notat 2000:01
  • Fafo-notat 2000:01

Dette notatet er resultatet av et forprosjekt om kunnskapsstatus i norsk levekårsforskning, og et forsøk på å stake ut veien videre. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har finansiert forprosjektet. Ambisjonen har vært å gi en noenlunde sammenhengende argumentasjon for at det er et behov for dynamisk levekårsforskning, og at mulighetene for dette er gode i og med SSBs nye levekårspanel.

  • Publisert: 3. januar 2000
  • Ordrenr. 634