Presentasjoner

Rapportsøk

Innvandrerkvinner og deltidsstillinger- Dagsnytt Atten

Hanne C. Kavli

2016 Forskningstema: Arbeidstid

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Innvandrerkvinner og deltidsstillinger- Dagsnytt Atten