Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus

Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

  • Fafo-notat 2013:03
  • Fafo-notat 2013:03

Saman om ein betre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet (2012–2015) gir støtte til lokale prosjekter og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

Dette notatet er en kunnskapsstatus over hva som finnes av forskning på kompetanse og rekruttering i kommune-Norge.

  • Publisert: 4. januar 2013
  • Ordrenr. 10169
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdep.