Skip to main content
  • Lise Lien

«Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus

Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»

  • Fafo-notat 2013:02
  • Fafo-notat 2013:02

Saman om ein betre kommune er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet (2012–2015) gir støtte til lokale prosjekter og tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

  • Publisert: 3. januar 2013
  • Ordrenr. 10168
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdep.