Skip to main content
  • Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen

Virksomhetenes seniortiltak

Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

  • Fafo-notat 2013:01
  • Fafo-notat 2013:01

Siden avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av partene i arbeidslivet og regjeringen høsten 2001, har forebyggings-, tilretteleggings- og fastholdelsestiltak på arbeidsplassen stått i sentrum for arbeidet med å redusere sykefravær og tidligpensjonering. I dette notatet oppsummeres funnene fra fire artikler som analyserer effekten av slike tiltak.

  • Publisert: 2. januar 2013
  • Ordrenr. 10167