Skip to main content
  • Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

  • Fafo-notat 2017:14
  • Fafo-notat 2017:14

I dette notatet gis en oversikt over bestemmelser om kompetanseutvikling i et utvalg tariffavtaler i privat sektor. Hensikten er å få et bedre grunnlag for å diskutere tariffavtalenes rolle i en større kompetansepolitisk sammenheng. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO.

  • Publisert: 22. november 2017
  • Ordrenr. 10264