Arrangementer
Fagarbeidere er viktige for innovasjon
Fafofrokost med rapportlansering
Tirsdag 19. oktober 2021, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Jeg melder meg på    Se sendingen på Fafo-tv

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

Trude Tinnlund

LO-sekretær

Rebekka Borsch

Avdelingsdirektør, Kompetanse og innovasjon

Eivind Andersen

Administrerende direktør

Tore Li

Forskningspolitisk historiker og løsarbeider

Ole Gunnar Jakobsen

Fabrikkdirektør
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Hvordan kan fagarbeidere bidra til utvikling og fornyelse i norske bedrifter?  I en undersøkelse av åtte bedrifter i ulike bransjer, har forskerne gransket hvilken rolle fagarbeidere spiller for innovasjon i virksomheten.

Godt utdannede og kompetente arbeidstakere styrker innovasjonsevnen i arbeidslivet. Fagarbeidere spiller en viktig – men ofte undervurdert – rolle for bedriftenes søken etter forbedringer og innovasjon. Innenfor forskningslitteraturen har det blitt økt oppmerksomhet om at innovasjon ikke bare skjer gjennom store sprang basert på forskning- og utvikling, men også gradvis i små forbedringer som til sammen endrer virksomheten betydelig. Særlig i den siste typen prosesser kan fagarbeidere spille en viktig rolle.

I et prosjekt finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) har Fafo gjennomført casestudier i åtte norske bedrifter som til sammen viser bredden i de ulike måtene som fagarbeidere bidrar til forbedring og innovasjon på.

I noen av våre case-bedrifter, særlig i industrien, finner vi at samspillet mellom fagarbeidere og ingeniører er sentralt for bedriftens forbedrings- og innovasjonsarbeid. Disse bedriftene er preget av god dialog mellom ansatte med ulik kompetanse og samarbeidskultur på tvers av fag og hierarkisk nivå. Gode strukturer for å drive forbedringsarbeid spiller også en rolle. I industrien er forbedringsarbeid et tema for det formelle partssamarbeidet, noe vi ikke finner i casene fra de andre delene av arbeidslivet.

Sentrale temaer for paneldebatten er: 

 • Hvordan kan vi stimulere til at fagarbeidere bidrar til innovasjon?
 • Vi finner mange av de beste eksemplene i industrien, men hvordan får vi dette til i alle deler av arbeidslivet?
 • Hva kan fagopplæringen bidra med?

Program

Velkommen ved møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anne Inga Hilsen

Intervju med Ole Gunnar Jakobsen, fabrikkdirektør ved Borregaard

Kommentar ved Tore Li, forskningspolitisk historiker og løsarbeider, tidligere seniorrådgiver i NHO og en av prosjektets initiativtakere

Paneldebatt:

 • Trude Tinnlund, LO-sekretær
 • Rebekka Borsch, avdelingsdirektør, Kompetanse og innovasjon, NHO
 • Eivind Andersen, administrerende direktør, Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF)
 • Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny publikasjon

20797Den nye rapporten «Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv» er forfattet av Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder. 

Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og blir tilgjengelig på våre nettsider.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak NHO og LO. De åtte bedriftene er Borregaard, Framos avdeling på Flatøy, Gumpen Auto, Kongsberg Defence & Aerospace, Moelven Limtre, OneCo Technologies, Scandic hotell på Gardermoen og Veidekkes prosjekt på Ulven. Prosjektside

Relevant(e) publikasjon(er):

Steen, Johan Røed, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes (2018), Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon. Fafo-rapport 2018:14

 

 

Praktisk informasjon

Det er begrenset antall plasser i vårt lokale. Sendingen på Fafo-tv kan ha et ubegrenset antall seere. Velg kategori (Fafos lokale vs. Fafo-tv) når du melder deg på.

Informasjon til dere som skal være publikum i Fafos lokaler, Borggata 2B:

 • Seminaret er gratis og åpent for alle.
 • Seminaret holdes i Fafos auditorium.
 • Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08:15. Seminaret varer fra 08:30–09:45.
 • Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart
 • Regjeringen har opphevet koronarestriksjonene, men beholder rådene om å
  • vaske hendene ofte,
  • hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og
  • holde oss hjemme hvis vi er syke.
Informasjon til dere som vil se direktesendingen på Fafo-tv:
 • Sendingen starter kl. 08.30.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får i ettertid tilsendt lenker til presentasjonene.
 • Du kan også se opptak i ettertid.