Aktive prosjekter

Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon

Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt. Gjennom casestudier i utvalgte bedrifter vil vi kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser. Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:14
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak NHO og LO

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

februar 2019
november 2022