Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

Prosjektleder

Jon Erik Dølvik

Eksterne forskere

Christine Trampusch, Universitetet i Köln

Christian Helms-Jørgensen, Universitetet i Roskilde

Janis Vossiek, Universitetet i Köln

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
mai 2016
april 2020

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene.