Aktive prosjekter

Prosjektleder

Jon Erik Dølvik


Eksterne forskere

Christine Trampusch, Universitetet i Köln

Christian Helms-Jørgensen, Universitetet i Roskilde

Janis Vossiek, Universitetet i Köln


Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

 
mai 2016
april 2020

Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene.