Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole

Eksterne forskere

Nina Drange

Hege Gjefsen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

 
mai 2017
januar 2020

Formålet med  prosjektet er å evaluere hvilken innvirkning fraværsgrensen har på utviklingen av fravær og frafall, hvordan fraværsgrensen implementeres, fortolkes og praktiseres lokalt, og hvilke konsekvenser en fraværsgrense har både for elever og andre grupper.

Fafo-rapport 2018:41
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2