Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
LOs juridiske avdelings historie

Prosjektleder

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

LO ved LOs juridiske avdeling

Prosjektperiode

 
april 2018
desember 2022

Prosjektet skal gi en beskrivelse av LOs juridiske avdelings historie gjennom 100 år, 1922-2022.

Boken skal blant annet vise utviklingen av kontorets virke, juristenes samarbeid med myndighetene og deltakelse i internasjonalt samarbeid, arbeid med arbeidsmiljølovgivningen, og utviklingen av tariffrett og arbeidsrett.