Aktive prosjekter

Prosjektleder

Jon Rogstad


Eksterne forskere

Lars Kirkebøen, SSB, prosjektleder


Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

 
oktober 2016
oktober 2020

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og Vg1

Formålet med prosjektet er å utforme et opplegg for skolering av lærere og for intensivopplæring i matematikk, implementere dette gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment i Oslo-skolen, samt evaluere dette.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå, som leder prosjektet, og Fafo, som har et særlig ansvar for den kvalitative implementeringsstudien.