Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Pensjon for alle

Oppdragsgiver(e)

Finansmarkedsfondet

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

 
november 2017
desember 2018

I dette prosjektet skal vi kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor.

Vi skal også kartlegge hva bedrifter og tillitsvalgte gjør for å informere om pensjon og øke pensjonskunnskapen blant ansatte. Formålet med prosjektet er gjennom ulike formidlingstiltak å bidra til økt kunnskap om og forståelse av det norske pensjonssystemet og hvordan det virker.