Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet

Oppdragsgiver(e)

LO - Næringspolitisk avdeling

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
juni 2018
desember 2019

Prosjektet skal kartlegge hvordan Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet og Jernbanetilsynet gjennomfører tilsyn på HMS-området og på arbeidstid.

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, har Arbeidstilsynet ikke tilsynsansvar for arbeidsforhold innen sjøfart, luftfart og jernbane - dette er overlatt til særtilsyn. Særtilsynenes ansvar kommer i tillegg til andre oppgaver som disse skal ivareta. Det finnes per i dag lite kunnskap om hvordan særtilsynene ivaretar sine oppgaver på HMS-området. Prosjektet vil framskaffe kunnskap om dette, som vil gi grunnlag for å drøfte hvilke faktorer som hemmer og fremmer effektive tilsyn med HMS og arbeidstid innenfor de områdene hvor særtilsynene har ansvaret. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil inngå som referansegrunnlag. Tilsynenes samarbeid med fagbevegelsen vil også belyses.