Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Forskere

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

 
januar 2019
mars 2020

 Prosjekt skal frembringe ny kunnskap om hvorfor seniorer i barnehager slutter i jobben og hva som eventuelt skal til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger. Med utgangspunkt i registerdata og surveydata kartlegges og analyseres hvor mange og hvem som slutter, hvorfor de slutter og hva de går til, samt hva som kan bidra til at de velger å bli i jobben.