Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin

Prosjektleder

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

KS

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
juni 2019
november 2022

Spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) har nylig blitt endret. I dette prosjektet evalueres ulike modeller for organisering av utdanningen.

Omleggingen av spesialistutdanningen tildeler kommunene en ny rolle, ved at det i større grad enn tidligere er kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale, kliniske stillinger under spesialisering i allmennmedisin kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet.

I dette prosjektet vurderes og anbefales ulike modeller for organisering av ALIS-utdanningen. Hensikten er å framskaffe kunnskap om hvordan kommunene kan ivareta sin nye rolle som utdanningsvirksomhet på en best mulig måte. Vi vil følge noen utvalgte kommuner (case) fram til utgangen av 2022. Innenfor de utvalgte kommunene vil vi gjennomføre intervjuer med et bredt spekter av aktører, som ser utdanningsstillingene fra ulike perspektiver, herunder leger i utdanningsstillinger, kommunale helseledere, veiledere, helsekretærer ved legekontorene, samt ledere i helseforetak.