Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon

Forskere

Jon Rogstad

Oppdragsgiver(e)

KS

Forskningstema

Arbeidsinnvandring

Prosjektperiode

 
mai 2017
juni 2017

Fafo vil på oppdrag av KS gi en vurdering av Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeide og håndtering av irregulær innvandring. Hensikten med prosjektet er å gi innspill til hvilke deler av systemene som kan forbedres for å sette Litauen bedre i stand til å møte sine forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen, EU-forpliktelser på asylfeltet og migrasjonsfeltet, samt byrdefordelingsavtalen fra 2015. Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene (2009-2014).

Fafo-report 2017:23
Policy and practice at the edge of the European Union