Fullførte prosjekter

Følgeevaluering av NAV i fengsel

Formålet med følgeevalueringen er å undersøke hvordan innsattes rett til tjenester blir ivaretatt. Fafo skal se nærmere på hvordan tjenestene kan gjøres mer tilgjengelige for de innsatte, hvordan sentrale og regionale/lokale avtaler fungerer samt vurdere hvordan arbeids- og ansvarsfordelingen mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen fungerer, og kan forbedres.

Prosjektleder

Inger Lise Skog HansenOppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratetProsjektperiode

oktober 2015
november 2017

Fafo-rapport 2017:37
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester