Fullførte prosjekter

Pensjon - LO: andel med rett til AFP

Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad

Publisering

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

mars 2004
juni 2004
80981