Fullførte prosjekter

Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren

Beskrivelse av pensjoneringsmønsteret innen det kommunale tariffområdet i 2006. Fra partsammensatt utvalg Pensjon innen KS tariffområde har Oppdragsgiver fått i oppgave å oppdatere Fafo-rapport nr. 509, Pensjonering før fylte 67 år, tidligpensjoneri ng og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002-2004.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2007:39
Christer Hyggen
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen


Oppdragsgiver(e)

PensjonskontoretProsjektperiode

juni 2007
desember 2007
81379