Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

 
juni 2007
desember 2007

Beskrivelse av pensjoneringsmønsteret innen det kommunale tariffområdet i 2006. Fra partsammensatt utvalg Pensjon innen KS tariffområde har Oppdragsgiver fått i oppgave å oppdatere Fafo-rapport nr. 509, Pensjonering før fylte 67 år, tidligpensjoneri ng og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002-2004.

Fafo-rapport 2007:39
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

81379