Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Forskere

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

 
januar 2012
desember 2014

Prosjektet skal belyse virkninger for kommunesektoren av pensjonsreformen, og da særlig om og hvordan den påvirker pensjoneringsatferden og arbeidstilbudet. Det gjøres gjennom analyse av surveydata og registerdata.

Fafo-rapport 2014:45
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Fafo-notat 2013:05
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

81783