Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

KSProsjektperiode

 
januar 2012
desember 2014

Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Prosjektet skal belyse virkninger for kommunesektoren av pensjonsreformen, og da særlig om og hvordan den påvirker pensjoneringsatferden og arbeidstilbudet. Det gjøres gjennom analyse av surveydata og registerdata.

Fafo-rapport 2014:45
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Fafo-notat 2013:05
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

81783