Seniorpolitiske framtidsbilder

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Gudmund Hernes
Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk


Forskningstema

Seniorpolitikk


Prosjektperiode

januar 2011
januar 2012