Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Inclusive workplaces and older employees: an analysis of companies’ investment in retaining senior workers

T. Midtsundstad

The International Journal of Human Resource Management 22(6) Taylor & Francis 2011

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad