Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Vil arbeidslivet ha seniorene? En oversikt over norske virksomheters seniorengasjement.

T. Midtsundstad

Søkelys på arbeidslivet 24(1) 2007

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad