Eksterne rapporter

Rapportsøk

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33)

T. Midtsundstad

Rapport nr.50 - 2016 M. Tofteng (red.) Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet Samfunnsøkonomisk Analyse AS 2016

Les kapitlet/rapporten

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad